PatroNet CMS online súgó

Keresés:
PatroNet CMS Tematikus Súgó
 

PatroNet CMS Súgó index
Nyomtatóbarát verzió

A menüszerkesztő honlapunk menürendszerének kialakítására, paraméterezésére, illetve későbbi szerkesztésére szolgál.
A menüszerkesztő segítségével kialakíthatunk egyszerű egyszintű, de akár többszintű menürendszert is.  A menü lehet szöveges, de összeállítható előre elkészített képekből is.
Minden menüelemnek három állapota lehet: normál, over és page.
Normál: a menü alapállapota.
Over: az az állapot, ha egérrel a menüelem fölé állunk.
Page: az az állapot, ha a menüpontot megkattintottunk és már az adott oldalra navigáltunk.
Egy honlapon belül több menüstruktúrát is kialakíthatunk (például balmenü, topmenü). Ha a honlapunknak van nyelvi mutációja, ahhoz szintén önálló menüstruktúrát alakítunk ki (ahány nyelvi mutációval rendelkezik a honlapunk, annyi nyelven hozzuk létre a menüstruktúrát).
Az adminisztrációs ablakban megadott adatok és tulajdonságok szerkesztése, majd mentése után a menüszerkesztő automatikusan elkészíti a menüt.
A menük dinamikusak, tehát ha módosítjuk őket a menüszerkesztőben és elmentjük a változtatásokat, automatikusan frissítik önmagukat.
A menüt az oldalon a tartalomszerkesztő segítségével helyezhetjük el.

Figyelem! A menüket a honlap paraméterezéskor kollégáink állítják be és paraméterezik. Minden menü rendelkezik egy gyári beállítással, így az általános beállításokat csak indokolt esetben érdemes módosítania.
Az almenüpontok többnyire szövegesek, csak kivételes esetben képek. Ha új almenüpontot szeretne létrehozni, az újonnan létrehozott menüelem örökli a „szülő” tulajdonságait, Önnek ezeket nem szükséges módosítania, változtatnia.

Tulajdonságok: itt választhatja ki, hogy melyik menü tulajdonságait kívánja módosítani, illetve itt töltheti be a szerkeszteni kívánt menüt.
A menük és menüelemek tulajdonságai öröklődnek az almenükre és almenü-elemekre egyedi beállítás nélkül.

Menük: válassza ki a legördülő mezőből a szerkeszteni kívánt menüt.

Betöltés: a kiválasztott menü betöltéséhez kattintson az ikonra.

Új: új menü létrehozásához kattintson az ikonra.

Törlés: a kiválasztott menü törléséhez kattintson az ikonra.

Név: A mezőben adhatja meg az új menü nevét, amit egy korábbi menü alapján duplikálással (mentés másként) kíván létrehozni.

A parancsgomb lehetőséget biztosít arra, hogy a már létező menüt minden tulajdonságával más néven is elmenthessük. Egy korábbi, a legördülő mezőből kiválasztott menü más néven való elmentéséhez kattintson a parancsgombra.
A változtatások elmentéséhez kattintson a parancsgombra. Figyelem! Amíg nem zárult le a menü mentésének teljes folyamata, addig nem lehet bezárni a menüszerkesztő párbeszédablakát. Így nem fordulhat elő, hogy idő előtt megszakítsuk a mentési folyamatot, és csonka menüstruktúra kerüljön letárolásra.
A  parancsgombra kattintva kilép a menüszerkesztőből mentés nélkül.

Funkcionális ikonok:

Figyelem! A menük és menüelemek tulajdonságainak szerkesztéséhez mindig kattintson a szerkeszteni kívánt menüre illetve menüelemre. Menünek nevezünk minden olyan menüelemet, amely rendelkezik további almenü-elemekkel.

A menü kiválasztott elemének vágólapra helyezése. Az elem vágólapra helyezéséhez válasszon ki egy tetszőleges menüelemet, majd kattintson az ikonra.
A menü kiválasztott elemének másolása. Válasza ki a másolni kívánt menüelemet az elemre kattintással, majd kattintson a másolás ikonra. Ha a kiválasztott menüelem rendelkezik almenü-elemekkel, akkor azokkal együtt történik a másolás.
A  menü vágólapra helyezett elemének beillesztése. A menüelem beillesztéséhez kattintson a menüstruktúrában oda, ahová el szeretné helyezni a menüelemet, majd kattintson az ikonra. A menüstruktúrában kiválasztott menüelem alá illeszti be.
Új menüelem létrehozása. Új elem létrehozásához kattintson a menüstruktúrában oda, ahová el szeretné helyezni az új menüelemet, majd kattintson az ikonra.
Kijelölt menüelem törlése. Kattintson a törölni kívánt menüelemre, majd kattintson az ikonra.
A  menü előnézeti képének megtekintéséhez kattintson az ikonra.
Ez az ikon lehetővé teszi, hogy az aktuálisan kijelölt menü tulajdonságait érvényesítsük a menüstruktúra egészén. Egyéni alapértelmezettként való beállításhoz kattintson az ikonra.
A szerkesztett menü aktuális beállításait visszaállíthatja az eredeti, gyárilag beállított menübeállításokra. A gyári menü visszaállításához kattintson az ikonra.
Az utolsó mentett állapotot állíthatja vissza. Az utolsó mentési állapot visszaállításához kattintson az ikonra: az utolsó 20 mentési állapot választhatja ki azt a mentési állapotot, amit vissza szeretne tölteni.

A menü beállításai

A menüstruktúra globális paraméterei, tulajdonságai: általános, normál, over. A menüstruktúra globális paramétereit a baloldali menüstruktúrában „root”-ra, azaz gyökérre kattintva hívhatjuk elő. A menüstruktúra tulajdonságait a jobb oldalon módosíthatjuk, illetve adhatjuk meg.

Általános: itt adja meg a menü alaptulajdonságait, úgy mint eltartás, irány, háttér, keret stb. tulajdonságok.

Általános: a menü irányát és a menüelemek közötti eltartást mindenképpen állítsa be.

 • Irány: Top menü esetén a vízszintes, balmenü esetén függőleges beállítást válassza ki.
 • Eltartás: A menü elemek közötti eltartás általában 3-5 pixel.

Háttér:

 • Kép kategória: válassza ki a legördülő mezőből azt a képkategóriát, ahogy a háttérként megjelenítendő kép található.
 • Kép: válassza ki a háttérként megjelenítendő képet.
 • Médiatár: az ikon közvetlen elérést biztosít a médiatárhoz.

Keret: a menü kerettulajdonságait adhatja itt meg. Választható elem.

 • Szín: adja meg a menü keretének színkódját, vagy válassza ki a színpalettáról.
 • Stílus: válassza ki a menü keretének stílusát a legördülő mezőből (folyamatos, vonal, pontozott).
 • Szélesség: adja meg pixelben a menü keretének szélességét.

Fejléc: a menühöz beállíthatunk fejlécet (pl. cégünk neve lehet a fejléc tartalma). Nem kötelező elem, de önálló beállításokkal rendelkezik.

 • Háttérszín: adja meg a fejléc háttérszínének színkódját, vagy válassza ki a színpalettáról.
 • Keretszín: adja meg a fejléc keretszínének színkódját, vagy válassza ki a színpalettáról.
 • Keretstílus: válassza ki a fejléc keretének stílusát a legördülő mezőből.
 • Betűszín: adja meg a fejléc betűszínének színkódját, vagy válassza ki a színpalettáról.

Page: annak a menüállapotnak a tulajdonságai, ha már a menü segítségével adott oldalra navigáltunk.

 • Háttérszín: adja meg a háttérszínének színkódját, vagy válassza ki a színpalettáról.
 • Keretszín: adja meg a keretszínének színkódját, vagy válassza ki a színpalettáról.
 • Border style: válassza ki a legördülő mezőből a keret stílusát.

Almenüjelző-kép: a menüpontokban megjelenített, általában nyílformájú kép, ami jelzi, hogy az adott menüpontnak vannak almenü-elemei.

 • Képkategória: válassza ki a legördülő mezőből az almenü-jelző kép képkategóriáját.
 • Kép: válassza ki az almenü-jelző képet.

Normál: a menü alapállapotának a megjelenését állíthatja itt be (betű, háttér és keret tulajdonságok).

 • Betű: a stílusszerkesztőben általában előre meghatározzuk a menü alap és over stílusát.
 • Betűstílus: válassza ki a legördülő mezőből a menü alap stílusát.
 • Háttér: a menü alapállapotának háttérszínét határozhatja itt meg.
 • Szín: írja be az adatmezőbe az alapállapot háttérszínének hexadecimális színkódját, vagy válassza ki a színpalettáról.
 • Keret: a menü alapállapotának keretszínét és stílusát határozhatja itt meg. Nem kötelező tulajdonság.
 • Szín: írja be az adatmezőbe az alapállapot keretszínének hexadecimális színkódját, vagy válassza ki a színpalettáról.
 • Stílus: válassza ki a legördülő mezőből a keret stílusát (folyamatos, vonal, pontozott).
 • Szélesség: írja be az adatmezőbe a kívánt szélességet.

Over: a menü overállapotának a megjelenését állíthatja itt be (betű, háttér és keret tulajdonságok).

 • Betű: a stílusszerkesztőben általában előre meghatározzuk a menü alap és over stílusát.
 • Betűstílus: válassza ki a legördülő mezőből a menü over stílusát.
 • Háttér: a menü overállapotának háttérszínét határozhatja itt meg.
 • Szín: írja be az adatmezőbe az overállapot háttérszínének hexadecimális színkódját, vagy válassza ki a színpalettáról.
 • Keret: a menü overállapotának keretszínét és stílusát határozhatja itt meg. Nem kötelező tulajdonság.
 • Szín: írja be az adatmezőbe az overállapot keretszínének hexadecimális színkódját, vagy válassza ki a színpalettáról.
 • Stílus: válassza ki a legördülő mezőből a keret stílusát (folyamatos, vonal, pontozott).
 • Szélesség: írja be az adatmezőbe a kívánt szélességet.

Szöveges menü és almenü-elemek beállításai és tulajdonságai

Menü: menünek nevezünk minden menüelemet, amelynek további almenüpontjai vannak. Minden olyan menüelemnek, amely rendelkezik almenü-elemekkel is. Ezért egyrészt meg kell adni a saját, általános paramétereit (ezt az általános regiszter-fülecskén adhatjuk meg). Másrészt megadhatjuk az alatta lévő almenüpontok tulajdonságait is. Ekkor a menü regiszter-fülecskére kattintunk, és a fent ismertetett menü globális beállításai alapján adjuk meg az almenü-elemek tulajdonságait. Ha az almenü-elemeknek nem állítunk be egyedi tulajdonságokat, a globális tulajdonságok érvényesülnek.

Általános: Szöveges menü esetén az Általános regiszter fülecskén adjuk meg a paramétereket.

Szöveg: jelölő. Amennyiben szöveges menüt szeretne létrehozni, kattintson a négyzetbe.
Felirat: írja be a menübe megjelenő feliratot.
Általános: a szöveges menü típusát, url-jét, státuszát stb. adhatja itt meg.
Típus: a legördülő mezőből válassza ki a tetszőleges beállítást.
URL: adja meg a menüelem url-elérését. A legördülő mezőből válassza ki, hogy kattintásra, hogyan nyíljon meg a tartalom (önmagában, új ablakban stb.)
Belső link: az ikonra kattintva kiválaszthatja azt a belső oldalt, ahová szeretné, hogy a menüelem navigáljon.
Státusz: az ide beírt szöveg a státuszsorban jelenik meg.
U.a. mint az url: jelölő.: a státuszsorra vonatkozik. Az url-cím megjelenítése a státuszsorban. Ha nem szeretnénk, hogy alternatív szöveg jelenjen meg a státuszsorban, akkor válasszuk ezt az opciót.
Igazítás: válassza ki a szöveg vízszintes igazításának irányát.
Függ. igazítás: a legördülő mezőből válassza ki a függőleges igazítás irányát.
Szélesség: adja meg a menüelem szélességét.

 Képekből összeállított menü beállításai és tulajdonságai


A képekből összeállított menü képeit általában a honlap elkészítésekor a grafikus tervezi meg. Mivel minden menüelemnek három állapota lehet (normal, over és page), ezért minden menüelemhez három kép tartozik.  A „Normál”, „Over” és „Page” regiszter fülecskéken tudjuk kiválasztani a menüelemünkhöz tartozó három képet. A „Normál” regiszter fülecskén aktiváljuk a jelölőnégyzetet, hogy a menü képekből áll össze.

Normál fülecske: képekből összeállított menü esetén használjuk menüszerkesztésre. Ezen a regiszter fülecskén a menüelem alapállapotának képét tudjuk beállítani.

 • Kép: jelölő. Ha képekből szeretné összeállítani és szerkeszteni a menüt, akkor jelölje be a négyzetet.
 • Képkategória: válassza ki a legördülő mezőből azt a kategóriát, ahol a kiválasztani kívánt kép található.
 • Kép: válassza ki a legördülő mezőből a képet.
 • Eltartás: adja meg a képek közötti eltartást pixelben.
 • Elhelyezés: válassza ki a legördülő mezőből a tetszőleges elhelyezés-beállítást.

Over fülecske: Képekből összeállított menü esetén használjuk menüszerkesztésre. Ezen a regiszter fülecskén a menüelem over állapotának képét tudjuk beállítani (azt az állapotot, amikor a kurzorral a menükép fölé állunk).

 • Kép kategória: válassza ki a legördülő mezőből azt a kategóriát, ahol a kiválasztani kívánt kép található.
 • Kép: válassza ki a legördülő mezőből a menü over nézeti képét.

Page: Képekből összeállított menü esetén használjuk menüszerkesztésre. Ezen a regiszter fülecskén a menüelem page állapotának képét tudjuk beállítani (azt az állapotot, a menüpont megkattintása és az oldal megnyitása után).

 • Képkategória: válassza ki a legördülő mezőből azt a kategóriát, ahol a kiválasztani kívánt kép található.
 • Kép: válassza ki a legördülő mezőből a menü page nézeti képét.

A menüszerkesztőből elérhető eszköztárak:

Médiatár
Színpaletta
Stílusszerkesztő
Belső link beszúrása